EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je metoda napomáhající vyladění mozkových vln, a tím efektivnímu využívání potenciálu mozku. Prostřednictvím biologické zpětné vazby se mozek učí, jak se uvést do souladu.


Co je to „biofeedback“?

Biologická zpětná vazba je mechanismus, který funguje odjakživa a je velmi přirozený. Vždy, když se zvážíme nebo si změříme teplotu, použijeme „biofeedback“. Teploměr ukazující, že mám horečku nebo váha, že jsem přibral, mi dává „zpětnou vazbu“ o mém stavu. S touto informací pak mohu dál nakládat. Na obdobném principu biologické zpětné vazby funguje také trénink za pomocí EEG Biofeedbacku - zpětná vazba je v tomto případě informace o tom, jak fungují mozkové vlny v daném okamžiku.


Klient sedí v pohodlném křesle v klidu a uvolnění. Elektrická aktivita mozku je snímána pomocí elektrody přiložené na hlavě a dvou elektrod upevněných na uších a je převáděna do počítače. V počítači je přicházející signál analyzován. Klient vidí průběh svých mozkových vln přeložený do podoby prvků počítačové hry, která mu zprostředkovává zpětnou vazbu. Hra je ovládána činností jeho mozku. V případě, že narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu vln, klient je okamžitě odměňován v podobě vizuálních i akustických signálů. Mozek se tak sám učí využívat vhodnější frekvence mozkových vln.  Trénink je neinvazivní, nenásilný a hravý; není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

Samotné terapii předchází diagnostika, na základě níž je pro každého vytvořen individuální tréninkový plán.Pro koho je EEG Biofeedback určen?

EEG biofeedback je určen pro osoby jakéhokoli věku a schopností, které chtějí zlepšit fungování své nervové soustavy. Klinické studie poukazují na úspěchy u dětí již od 2 let.

EEG Biofeedback je využíván jako


  • kondiční trénink pro studenty, sportovce, manažery, piloty, řidiče, bezpečnostní složky - pro každého, kdo chce zlepšit svůj výkon v zaměstnání, škole nebo sportu
  • součást léčebné rehabilitace u dětí a dospělých osob s poruchou pozornosti (ADHD, ADD),specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie…) epilepsií, problémem se spánkem v dětství i dospělosti (problémy s usínáním, strach, úzkost, noční můry, nočním pomočováním), poruchami chování, únavovým syndromem, depresí, úzkostnými stavy, chronickou nemocí, emocionálními problémy, po cévní mozkové příhodě, …..apod.

U dětí je velmi často využíván ke zlepšení pozornosti, jako podpůrná terapie logopedické péče nebo v případě doporučeného odkladu školní docházky. U dospělých osob trénink příznivě ovlivňuje kognitivní funkce – paměť, pozornost apod.

EEG Biofeedback je založen na vědeckých studiích a podložen poměrně dlouhými klinickými zkušenostmi – viz neurochirurg Karl Pribram, neurofyziolog profesor Sterman, prof. MUDr. J. Fabera, Dr. CsC, PhDr. Jiří Tyl


Jaká je délka a frekvence tréninků?

Tréninky by měly být především  zpočátku intenzivní – minimálně 2-3x týdně a pravidelné. Délka jednoho tréninku je 45 minut.

© 2012, Ivana Marášková