Instrumentální obohacování


Program rozvoje osobnosti  -  Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina


Metoda, která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce, má motto:


"Nechte mě chvilku... , já si to rozmyslím"


O autorovi

Světově proslulý pedagog a psycholog profesor Reuven Feuerstein sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Umožňují jedinci, aby se rozvinul v samostatnou a autentickou osobu.

Je jedním z prvních odborníků, kteří tvrdí a své tvrzení opřeli o výzkumnou práci, že intelekt není jednou pro vždy danou vlastností člověka, ale že je modifikovatelný, že každý člověk je schopen neustále zvyšovat své schopnosti a dovednosti v rámci vhodného a podnětného působení. Byl první, kdo rozvinul systematické programy (Instrumentální obohacení), které teorii o modifikovatelnosti intelektu podporují a poznávací funkce dětí i dospělých rozvíjejí.


Co Vám metoda přinese?

 • umění vytvořit si strategii řešení úkolu
 • upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby,
 • rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru
 • pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě


Komu je určena?

 • obecně všem, kteří jsou starší 8 let (a ve speciálním programu i dětem ve věku
 • 3-8 let)
 • dětem
 • dospělým (včetně seniorů)
 • dětem s problémy v učení (špatný prospěch, poruchy učení,...)
 • nadaným
 • ... a všem, kteří mají zájem
© 2012, Ivana Marášková