HRV Biofeedback - tělo a mysl v jednom?

Vědecké studie ukazují, že existuje velmi těsné spojení mezi tělem a myslí, které tvoří náš autonomní nervový systém. Autonomní nervový systém se skládá ze dvou částí – „vnitřní brzdy“ (parasympatiku) a „urychlovače“ (sympatiku). Parasympatický nervový systém je zodpovědný za vnitřní klid, sebe-uzdravující a regenerační procesy. Činnost parasympatického nervového systému je měřitelná pomocí variability srdeční frekvence (heart rate variability – HRV). Čím vyšší je naše variabilita srdeční frekvence, tím zdravější je náš autonomní nervový systém. Nízká variabilita srdeční frekvence výrazně zvyšuje riziko zdravotních problémů a úmrtí. Považujeme za důležité a v současné době také za možné trénovat tuto „vnitřní brzdu“. K trénování se nabízí možnost využít biologické zpětné vazby (biofeedbacku), která je pro nás velmi přirozená a současně je základem jednoduchého principu učení.


HRV-Biofeedback – Jak funguje?

Na základě výzkumů byl vyvinut HRV-Biofeedback, který dokáže měřit variabilitu srdeční frekvence odrážející životně důležitou vazbu mezi srdcem a mozkem. Variabilita srdeční frekvence je snímána pomocí senzoru měřícího srdeční puls a pomocí počítačového programu převáděna do podoby vizuálního a zvukového signálu. Osoba dostává zpětnou vazbu o míře HRV a tréninkem tak může posilovat soulad (koherenci) srdce a mozku.  Trénink v oblasti koherence (sladění) srdečního rytmu pomáhá lépe zvládat stresové situace; pomocí biologické zpětné vazby se učíme koncentrovat bez vnitřního napětí.


Kdo může mít prospěch z HRV-Biofeedbacku?

Zvyšování variability srdeční frekvence je považováno za nový přístup v medicíně vedoucí k prevenci a terapeutické podpoře srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku, cukrovky a deprese. Efekt zpětné vazby posiluje emocionální pohodu (well-being) a naopak snižuje emoční napětí. Z využití HRV-Biofeedbacku mohou mít prospěch nejen vrcholoví sportovci a manažeři, ale také děti a rodiče.

© 2012, Ivana Marášková