Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouc, jednooborová psychologie


Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, speciální pedagogika


Praxe

 • privátní psychologická praxe
 • od 2012 - lektor pro oblast kognitivního tréninku v občanském sdružení Cognitio v Liberci
 • od roku 2009 lektor vzdělávacích kurzů zaměřených na měkké dovednosti především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a supervizor v sociálních službách
 • 2011 - 2012 - psycholog a speciální pedagog v v Centru podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha)
 • 2008 – psycholog poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • 2008 - 2011 - asistent na Ústavu pedagogických věd FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; v současné době jako externí lektor
 • 2002 – 2008 osobní asistent a později sociální pracovník Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc
Jsem psycholožka a speciální pedagožka zabývající se rodinným a výchovným poradenstvím, osobnostním rozvojem a vzdělávám, tréninkem mozku s využitím různých přístupů.

Pracuji s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory; pohybuji se na poli sociálních služeb i školství. Své profesionální dovednosti rozvíjím účastí na výcvicích a supervizích.

Ve své praxi kladu důraz na komplexní přístup ke klientům při zohlednění jejich individuálních potřeb.


V profesním i osobním životem se řídí mottem „Začni něco dělat, čas bude pak tvým spojencem a nikoli nepřítelem.“ (Coelho)


Výcviky a odborné kurzy

 • školení v metodě HRV Biofeedback
 • výcvik v metodě EEG Biofeedback
 • FIE I – Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování
 • Trenér paměti I. a II. stupně (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, Praha)
 • výcvik Facilitace skupinových procesů: práce se skupinami v různorodém prostředí (Institut procesově orientované práce, Praha)
 • výcvik Supervize v pomáhajících profesích (ASSP, Bratislava)
 • Krizová intervence (Centrum I. E. S., Brno)
 • Psychologická práce s nemocnými cystickou fibrózou a jejich rodinami (Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha)
 • Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní sociální služby pro osoby s autismem (APLA Brno)
 • krátkodobé kurzy a semináře zaměřené na osoby s postižením a komunikační dovednosti
 • studijní stáže v Lisabonu a Kielu k tématu inkluzivního vzdělávání© 2012, Ivana Marášková