Mysl je jako zahrada. Když se o ni staráme a dodáváme výživu, rozkvétá. Každý se můžeme stát takovým zahradníkem, který pečuje o tělo, mysl i duši. Zahradníkem pozorujícím a poznávajícím; zahradníkem hledajícím a objevujícím…zahradníkem měnícím a učícím se.

Na této cestě Vám může pomoci také

psychologické poradenství

kariérní poradenství

program rozvoje osobnosti – Feuersteinovo Instrumentální obohacování

EEG Biofeedback

supervize

vzdělávání


„Dobří lidé sami na sobě neustále pracují.“ (Confucius)

Život je dlouhý řetězec příležitostí, se kterými se setkáváme při cestě k vytouženému cíli - snu. Někdy si však uvědomíme, že více než samotný cíl, je pro nás důležité, kým se staneme, když cíle dosáhneme.




© 2012, Ivana Marášková