„Dobří lidé sami na sobě neustále pracují.“ (Confucius)


Psychologické poradenství a co od něj očekávat?

Psychologické poradenství je příležitostí podívat se na sebe a na svůj problém z určitého nadhledu. Psycholog Vám pomůže zorientovat se ve svých pocitech, myšlenkách, postojích a v jednání. Je Vám podporou a průvodcem, který nesoudí, nekritizuje, poskytuje zpětnou vazbu a vede Vás k hlubšímu porozumění sobě i situaci jako takové. Vytvoří takový prostor a podmínky, aby klient mohl růst za pomocí svých vlastních zdrojů. Může Vám poskytnout dostatek informací k rozhodnutí, jak s danou situací naložíte.
Kdy je vhodné psychologické poradenství?

- při jakékoliv osobnostní, vztahové, pracovní problematice

- když jste v krizi a potřebujete nadhled nebo podporu

- když se potřebujete zorientovat ve své situaci


Psychologická poradna je prostor, kde najdete pomoc, ale také prostor, kde můžete růst v oblasti:

- vztahu k sobě (malá sebedůvěra, úzkost, deprese, pocit vyhoření, apod.)

- partnerských a rodinných vztahů (fungování rodiny, rozvod, výchova dětí, apod.)

- krizových situací v životě (nemoc, smrt blízké osoby, nečekané události, apod.)

- problémů v pracovním prostředí (konflikty, frustrace, zvládání stresu)

- změn v životě a jejich prožívání (přechod do jiné kultury, nástup dítěte do školy, do nového zaměstnání apod.)

- volby povolání (kariérní poradenství pro žáky a studenty)

© 2012, Ivana Marášková