Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Supervize je dnes běžnou součástí nejen poradenství a sociální práce, ale má své místo také v medicíně, managementu, v pracovních týmech a organizacích.

Supervize je forma podpory, vzdělávání, psychohygieny a prevence vyhoření pracovníků v pomáhajících profesích (tedy i pedagogů). Supervize je činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou práce s klientem (žákem) a zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe. Supervize je vedena supervizorem, nezávislým odborníkem.

Je zaměřena na práci s emocemi, se vztahy, ale také výuku, konzultování a dodávání zdrojů. Získává tím jak podpůrný, tak vzdělávací aspekt.

Co je účelem supervize?

Účelem je povzbuzení pracovníka, překonávání překážek, budování dobrého vztahu a atmosféry v kolektivu, posílení pedagoga, podpora reflexe a sebereflexe, zlepšení odborných kompetencí při práci s žáky.

Supervize dokáže podpořit vzájemnou komunikaci pracovníků.

© 2012, Ivana Marášková