PŘIPRAVUJEME KURZY TRÉNOVÁNÍ MOZKU© 2012, Ivana Marášková