Dr. Stephen J. Page (lékař z University of Cincinnati akademické Medical Center) zveřejnil v roce 2007 výsledky své studie, ve kterých poukazuje na provázanost mentálního tréninku s fyzikální terapií. Spojením fyzioterapie s kognitivním tréninkem bylo dosaženo rychlejšího zlepšení pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě. Potvrdil se předpoklad, že trénink kognitivních schopností povzbuzuje aktivaci motorických oblastí. 


Důvody „PRO“ kognitivní rehabilitaci/trénink (Kia, Brannah, 2010):

- Poškození mozku je časté.

- Mozek je plastický.

- Kognitivní deficity jsou obvyklým důsledkem CMP.

- Kognitivní poruchy patří mezi skryté problémy.

- Kognitivní problémy bez intervence přetrvávají.

- Kognitivní problémy ztěžují každodenní činnosti a samostatný život.

- Deficity kognitivních funkcí znemožňují návrat do zaměstnání.

- Kognitivní problémy se mohou zhoršovat.

- Kognitivní problémy negativně ovlivňují rodinu.

- Deficity kognitivních funkcí ovlivňují chování a prožívané emoce.

- Kognitivní problémy znesnadňují orientaci v okolním světě.


pokračování...

© 2012, Ivana Marášková